Our awesome features

Sieviešu higiēnas produktu novietne tualetēm

FEMI piedāvā iespēju organizācijām iegādāties personalizētu sieviešu higiēnas produktu novietni kopā ar regulāru produkta uzpildi, lai veicinātu sieviešu vajadzību justies droši savā ikdienas dzīvē

Pievienotā vērtība

Padari sieviešu higiēnas produktu pieejamību par pašsaprotamu, tadējādi veicinot organizācijas reputāciju, sevi pozicionējot kā iekļaujošu, sociāli atbildīgu un uz darbinieku, kā arī klientu labsajūtu orientētu

Pilns serviss

Regulāra uzpilde, uzstādīšana un apkope - mēs par visu parūpēsimies!

Personalizācija

Piedāvājam produkta personalizāciju pēc individuālā pasūtījuma, pielāgojot to klienta vēlmēm - krāsa, izmērs, tematika

Sieviete

Aktualizē sievietes vajadzības un veicini viņas piederību savai organizācijai, veicinot savu reputāciju un parūpējoties, ka viņa noteikti vēlēsies atgriezties

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr